REGULAMENT PROGRAM SUPORT REZISTENȚĂ, PACE ȘI CADENȚĂ

2019

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, persoană juridică română cu statut de organizație nonguvernamentală, cu sediu social în str. Bâlea nr. 3, ap. 2, parter, sector 4, București, cod 042138, CIF 36505012, RAF: 54/16.08.2016, cod IBAN RO27RZBR0000060018997551deschis la banca Raiffeisen Bank, Agentia Dorobanti, denumită în continuare APAN România, reprezentată prin președinte Dragoș Popescu,

asigură în anul 2019 un program suport pentru persoanele afectate de scleroza multipla (SM) din România!

 • Nume program: ‘Rezistență, pace și cadență
 • Nevoi acoperite: servicii și produse necesare reabilitării în SM (recuperării și întreținerii fizice)
 • Beneficiari: 40 persoane (indiferent de forma bolii)
 • Durata derulării programului: octombrie – decembrie 2019
 • Suma totală alocată: 5.000EUR

Lista și număr servicii și produse acoperite prin program:

 1. spalier: 10 buc.
 2. curs gimnastică (cu antrenor): 10 abonamente
 3. curs înot (cu antrenor): 10 abonamente
 4. brățară electronică tip Fitbit: 10 buc.

Valoarea (medie) a serviciilor sau produselor oferite per beneficiar: 125EUR

 

Proces selecție:

   • 20 beneficiari selectați în urma scrisorii de motivație, de către un juriu constituit din membrii consiliului director APAN Romania
   • 20 beneficiari aleși aleator, folosind platforma random.org

 

Mecanism selecție beneficiari:

Depunere cerere/intenție participare (formular electronic)

   • – Nume si prenume
   • – Localitatea de domiciliu
   • – Forma SM
   • – Scor EDSS
   • – Optiunea pentru tipul de nevoie pentru care se solicita sprijinul
   • – Mesaj de motivare necesitate reabilitare
   • – Dovada calității de membru al asociației (în cazul în care nu sunteți încă membru APAN Romania, vă rugăm să completați în avans un formular de adeziune online. Nu există taxă de aderare)

Beneficiari pot fi adulți sau copii, persoane cu SM cu domiciliul în România.

Termenul de depunere a cererilor: 01 – 31 octombrie 2019

Proces jurizare: 1 – 3 noiembrie 2019

Componență juriu: Popescu Dragos / Vlădău Cristina / Dinulescu Silvia / Pletea Eduard Andrei / Alexandra Cotroceanu

Anunțarea persoanelor selectate: luni 4 noiembrie

Derularea programului: noiembrie 2019 – ianuarie 2020

 

În vederea implementării programului va fi semnat un contract între APAN Romania și beneficiar.

 • Produsele vor fi expediate prin curierîn termen de 2 săptămâni de la data semnării contractului.
 • Serviciile vor fi rezervate de catre beneficiar in localitatea de domiciliu și o factura va fi trimisa spre decontare. O dovadă a efectuării serviciilor va fi trimisă până la finalizarea contractului.
 • Prin participarea la programul suport, beneficiaruleste de acord să acorde asociației, gratuit, dreptul de a publica numele, fotografii etc.

 

Politica de confidențialitate se găsește la: www.afectiuni-neurodegenerative.ro/politica-confidentialitate

Programul de recuperare APAN Romania este prezentat pe: https://afectiuni-neurodegenerative.ro/reabilitare-scleroza-multipla/

Ținem pumnii tuturor!

Succes și recuperare ușoară!

#RozaInAction #RezistentaPaceCadenta #RPC2019