Politică de confidențialitate

Informații generale

În conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”), Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, ONG cu sediul în Mun. București, sector 4,  str. Bâlea nr. 3, numit în continuare APAN România, prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al website-ului, APAN România va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / newsletter /aderare membru, în măsura în care ne contactați în acest fel.

De asemenea, în cadrul evenimentelor APAN România la care participați, va vom contacta în cazul în care vă dați acordul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

APAN România vă poate solicita consimtămantul pentru a prelucra date sensibile cu caracter personal, cum ar fi datele referitoare la sănătate: diagnostic, perioada tratementului, centrul SM de care apartineti. Accesul la datele pe care le-ați furnizat va fi limitat la angajații autorizați, după cum este necesar doar pentru scopurile evenimentelor organizate.

APAN România confirmă că toate datele dumneavoastră ce se află în posesia noastră sunt confidențiale, cu excepția acordului dumneavoastră. APAN România nu va impărtăsi datele cu alte persoane, cu excepția acordului dumneavoastră.

Utlilizarea datelor dumneavoastră

APAN România confirmă că prin acceptul dumneavoastră vă putem contacta pentru:

 • A vă informa cu privire la serviciile oferite de APAN România.
 • A vă invita la evenimente organizate de/sau în colaborare cu APAN România. Va vom contacta telefonic, prin SMS sau prin e-mail pentru a vă oferi informații despre aceste evenimente.
 • A vă trimite newsleter–ul APAN România și orice alte comunicări referitoare la proiecte în care APAN România este partner.
 • A vă invita la training-uri, workshop-uri și alte conferințe organizate la nivel European.
 • A vă consulta cu privire la informații ce prezintă interes pentru afecțiunile pe care APAN România le reprezintă, cât și referitor la alte acțiuni ce considerăm că sunt de interes pentru membrii APAN România.

Drepturile avizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem. La solicitarea dumneavoastră, aceste informații vă vor fi furnizate în format electronic.
 • Dreptul de a rectifica orice date cu caracter personal, inexacte sau incomplete.
 • Dreptul de a vă opune sau de a limita utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a vă retrage consimtământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care se bazează pe consimtământ;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vă retrageți consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau o astfel de prelucrare este ilegală;
 • Dreptul la portabilitatea datelor care vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le sharuiti cu o altă entitate desemnată de dumneavoastră.
 • Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • Dreptul de a depune o reclamație în cazul în care considerați că vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu incălcarea reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, la autoritatea de supraveghere din România: Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Fotografii si filmări din cadrul întâlnirilor APAN România

În calitate de organizatori și gazde ale evenimentelor, APAN România își rezervă dreptul de a folosi imaginile preluate în rapoartele, broșurile, website-ul, cât și canalele social media. Prin înscrierea la orice eveniment organizat de către APAN România, participanții sunt de acord că fotografiile și filmările făcute în timpul acestor evenimente pot fi postate pe site-ul nostru și pe diferite canale de comunicare. Dacă doriți să nu fie postate, vă rugăm să ne anunțați fie prin email, înaintea evenimentului, fie la înregistrare. APAN România nu va face publică nicio imagine/filmare cu dumneavoastra dacă nu sunteți de acord.

Durata stocării datelor

APAN România va prelucra datele cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost preluate. Vă puteți dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale oricand folosind opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Cum puteți intra în contact cu APAN România

Dacă aveți întrebări referitoare la Politica de confidențialitate sau despre serviciile oferite de APAN România vă rugăm să ne contactați prin email la: office @ afectiuni-neurodegenerative.ro sau la adresa: Str. Bâlea nr. 3, ap. 2, sector 4, București.